<div align="center"><h1>Liga Salezjańska w Gdańsku</h1><br><h3>Liga Salezjańska stworzona i prowadzona przez SL SALOS Gdańsk.Znajdziesz tutaj: tabele, terminarz rozgrywek, wyniki, dane drużyn, historie, publikacje, informacje o turniejach młodzieżowych, itp.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/l/ligasalezjanska/">http://free.of.pl/l/ligasalezjanska/</a></div>